Wie zijn we

Ons website-adres is: //www.nienkevandijk.com.

Dit is de privacy verklaring van de eenmanszaak van NVD Coaching & Consulting inclusief handelsnamen HR-dienst.nl en The Choice Consultant, gevestigd in de gemeente Amsterdam en kantoorhoudende Domselaerstraat 25-2, 1093JM te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70842256, hierna ook te noemen: “NVD” of “Nienke”.

Vanzelfsprekend hecht Nienke veel waarde aan de bescherming van je privacy. Je deelt allerlei persoonsgegevens met mij, door zelf contact op te nemen met mij of als wij contact opnemen met jou in het kader van mijn dienstverlening. Ik ga zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring lees je hoe ik omga met je gegevens en je privacy.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: //nienkevandijk.com/privacybeleid/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

In onderstaande tabel kun je gemakkelijk zien met welk doel welke persoonsgegevens worden verzameld, hoelang deze worden bewaard en wie deze persoonsgegevens eventueel van mij ontvangen:

 

Doel Welke persoonsgegevens Rechtsgrond Bewaartermijn Ontvangers
Communiceren en informeren betreffende het aangaan van en uitvoering van de overeenkomst Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnnummer

Emailadres

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst Klantregistratiesys-teem

Autorespond

Administratie Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

Emailadres

Bankgegevens

Betaalgegevens

Uitvoering van de overeen-komst/ wettelij-ke verplichting. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen financiële administratie (7 jaar). Boekhouder

Accountant

Belastingdienst

Verzekeringen

Financiële instellingen

Statisch onderzoek NAW-gegevens

Cookies (zie voor info het sub kopje Cookies)

IP-gegevens

Gerechtvaardigd belang Je gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd nvt
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam

Achternaam

Emailadres

Uitvoering van de overeenkomst/ toestemming Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als men aangemeld is E-marketingtools
Gedragsgericht adverteren Data over surfgedrag

Cookies (zie voor info het sub kopje Cookies)

IP-gegevens

Toestemming De gegevens Google

Social media websites zoals Facebook en LinkedIn

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (zie voor info het sub kopje Cookies)

IP-gegevens

Toestemming Iedere keer dat mijn website wordt bezocht. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Websitebeheerder

Analytics tools

Communiceren en informeren betreffende wijzigingen van producten/ diensten Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnnummer

Emailadres

Toestemming Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen financiële administratie (7 jaar). Klantregistratiesys-teem

Autorespond

Om goederen en diensten bij je te kunnen afleveren Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnnummer

Emailadres

Uitvoering van de overeen-komst/ wettelij-ke verplichting. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen financiële administratie (7 jaar). Klantregistratiesys-teem

Autorespond

 

Automatisch gelogde informatie

Deze website maakt gebruik van web analyse software (zoals Google Analytics) om bezoeken op deze site te onderzoeken. Deze software maakt gebruik van ‘cookies’, een klein tekstbestand dat je browser op je computer plaatst. Cookies worden gebruikt om standaard internet log informatie en het gedrag van bezoekers op anonieme wijze te verzamelen. Deze informatie wordt (inclusief je IP adres) verzonden naar de leverancier van de analyse software. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet uitgeleend of verkocht. Algemene statistieken kunnen wel gebruikt worden om te laten zien hoeveel bezoekers nienkevandijk.com heeft gehad.

 

Er zal nooit analyse software gebruikt worden die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt van bezoekers van deze site. De leveranciers van de gebruikte web analyse software zullen daarnaast nooit je IP adres associëren met andere informatie die zij hebben verzameld. Daarnaast zal nienkevandijk.com, noch eerder genoemde leveranciers trachten om een IP adres te linken aan de identiteit van een computer gebruiker. Op deze site wordt geen enkele informatie met persoonlijke identificeerbare informatie geassocieerd, tenzij je expliciet deze informatie via een invulformulier op de website verstuurt.

 

Uit- of aanzetten van cookies

Je hebt de mogelijkheid om cookies uit of aan te zetten. Dit doe je door de cookie instellingen in je browser aan te passen.

 

Persoonlijke informatie

Wanneer je een reactie op een artikel achterlaat, het contactformulier gebruikt of je abonneert op de nieuwsbrief, wordt er mogelijk om je naam en emailadres gevraagd. De door jou verstrekte gegevens worden mogelijk gebruikt om je op de hoogte te brengen van nieuws omtrent hr-dienst.nl Deze persoonlijke informatie wordt niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst en wanneer Nienke wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Je hebt het recht om inzage te verzoeken in je persoonsgegevens (tenzij Nienke op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is je inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. Je zal je moeten identificeren bij een dergelijk verzoek. Als je je verzoek kenbaar maakt en Nienke geen grondslag heeft om niet aan je verzoek te voldoen, zal Nienke je verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Nienke hebben ontvangen.

 

Beveiliging

De eigenaar van de website heeft passende maatregelen getroffen om de informatie op deze site te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik en niet geautoriseerde wijzigingen.

 

Links naar andere websites

Mijn website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op de website van Nienke. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Nienke raad je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacy verklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

Nienke behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid en deze privacy verklaring te wijzigen. Op mijn website zal steeds de meest recente versie van onze privacy verklaring worden opgenomen. Nienke raad je dan ook aan om de privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Nienke er alles aan doen je per email en via de website te informeren. Deze privacy verklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

 

Contact opnemen

Heb je vragen over deze privacyverklaring of andere gerelateerde zaken, neem dan contact met Nienke op via nienke@nienkevandijk.com

 

Klacht over de verwerking van persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.